Grafik med texten Klimatkrav och klimatkalkyl

Klimatkrav och klimatkalkyl

Återigen arrangerar vi vår uppskattade årskonferens om klimatkrav och klimatkalkyl. Tillsammans tar vi sikte mot en klimatneutral infrastruktur senast 2040.

Denna gång samlas vi under en eftermiddag, torsdagen den 1 februari 2024. Vi kommer att presentera aktuella frågor och inspirerande exempel.

För att ligga i linje med internationellt överenskomna klimatmål behöver vi minska utsläppen i vår bygg- och underhållsverksamhet och nå klimatneutral infrastruktur år 2040. För första gången presenterar vi utvecklingen sedan 2015 och redovisar beräkningar över totala utsläppen från byggande, drift och underhåll för infrastrukturen under 2022.

Vi kommer också att djupdyka i strategin för elektrifiering av fordon och arbetsmaskiner i entreprenader som introducerades vid förra årets konferens.

Program

På väg mot klimatneutral infrastruktur 2040

  • Susanna Toller, Trafikverket – Beräkningar över totala utsläppen från byggande, drift och underhåll 2022.
  • Susanna Toller och Sven Hunhammar, Trafikverket – Hur når vi målen?
  • Andreas Johansson, Trafikverket - Fungerar klimatkraven i ett långt byggskede? Utvärdering från klimatarbetet i Västlänken och Olskroken planskildhet.

Elektrifiering av entreprenader

  • Magnus Lindgren, Trafikverket – inledning och strategi för elektrifiering av fordon och arbetsmaskiner i entreprenader
  • Alexandra Stassais Söderblom, Trafikverket – Tvärförbindelse Södertörn som pilotprojekt inom elektrifiering.
  • Bobbie Frank, Volvo CE - Noll procent diesel/100 procent el för alla vägbyggnationer
    Håkan Mörtsell, Trafikverket

Färdplan för bygg- och anläggningssektorn

  • Åsa Lindgren, Trafikverket – Uppgraderad branschfärdplan för fossilfrihet – rykande färsk!

Vi avslutar med en framåtblick!

  • Susanna Toller och Sven Hunhammar, Trafikverket

Fler talare och punkter kan läggas till.

Mer information

Datum och tid: Torsdag den 1 februari, klockan 13.00–15.00.
Plats: Direktsänd konferens.
Tema: Elektrifiering av entreprenader.
Programledare: Sven Hunhammar, miljödirektör, tillsammans med Susanna Toller, nationell samordnare infrastrukturens klimatpåverkan.
Anmälan: Sista dag för anmälan är den 29 januari och länk till sändningen skickas några dagar innan. Välkommen!