Introduktionen av elbussar i svensk kollektivtrafik – Vad kan vi lära?

Välkommen till ett webbinarium för FOI-projektet E+buss som följt introduktionen av elbussar i svensk kollektivtrafik.

Introduktionen av eldrivna bussar i våra svenska städer går snabbare än någonsin. Ett flertal kommuner och regioner har varit föregångare i det här skiftet och visat på hur man kan fasa ut fossildriven busstrafik till eldrivna alternativ.

Att vara föregångare i ett teknikskifte har sina fördelar men samtidigt har utmaningarna varit många. Vare sig det gäller den logistiska planeringen av rutter och laddning i städer, eller riskfördelningen mellan leverantör och operatör i upphandlingar – krävs mod och vilja att agera för en omställning.

Mer information om sändningen

Under denna sändning får du veta mer om hur introduktionen av elbussar i Sverige varit de senaste åren och vilka utmaningar och möjligheter som uppmärksammats. Sändningen riktar sig till dig som arbetar med, eller har ett intresse av bland annat elektrifiering, kollektivtrafik, samhällsplanering, ny teknik, transportsektorn.

Projektet har finansierats av Trafikverket och Sveriges Bussföretag. Det har genomförts av Lunds Tekniska Högskola, i nära samverkan med K2. Projektet har pågått åren 2020–2023.

Sändningen inleds med en presentation av projektet som görs av Vendela Åslund och Fredrik Pettersson-Löfstedt (LTH). Presentationen kommer följas upp av ett panelsamtal med flera talare.

Praktisk information

Datum: 7 december
Tid: 14.00–14.45
Vart: Skype
Anmälan: Anmälan sker i webbformuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 6 december, klockan 12.00.