Plankorsning mellan väg och järnväg.

Resultatkonferens trafiksäkerhet järnväg, 28 april 2022

Den 28 april genomför Trafikverket för första gången en resultatkonferens med fokus på trafiksäkerhet järnväg. Välkommen att delta!

I Sverige arbetar vi systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten. Konferensen 2022 belyser ämnet suicidprevention på järnväg. Trafikverket presenterar utfall och analys av trafiksäkerhetsläget på Trafikverkets infrastrukturanläggning. Hur ser trafiksäkerhetsläget ut? Vad har Trafikverket och andra aktörer på gång för att bidra till ökad trafiksäkerhet? Det berättar vi om på den webbsända resultatkonferensen, anmäl dig redan idag för att inte missa uppdateringar om detta.

Program torsdagen den 28 april 2022

13:00: Moderatorer Maria Krafft och Tobias Lindberg, Trafikverket hälsar välkommen

13:15: Trafiksäkerhet järnväg 2021
Helena Rådbo, Trafikverket

13:30: Dialog kring åtgärder och plan, slutsatser samt frågor
Tobias Lindberg, Maria Krafft och Helena Rådbo, Trafikverket

13:40: PAUS

13:50: FRI, Forum för gemensam riskhantering trafiksäkerhet järnväg samt film om FRI
Tobias Lindberg, Trafikverket

14:00: Suicidprevention och folkhälsa
Gergö Hadlaczky, NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

14:15: Suicidprevention järnväg
Johan Fredin-Knutzén, NASP

14:40: PAUS

14:50: Lokförares arbetsrelaterade stress
Björn Lidestam, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

15:05: Videoanalys för att upptäcka spårbeträdande
Arne Grundberg, Trafikförvaltningen Region Stockholm

15:15: Frågor och summering

15:30: Tack för idag!

Här kan du se sändningen i efterhand fram till 31 maj

Webbsändning otextad

Webbsändning textad