Välkommen till en digital marknadsdialog om VA och Ventilation i Stockholm 17 januari, 2022

Trafikverket upphandlar nu en entreprenör för att genomföra arbeten i VA,VVS och tunnelventilationsanläggningar i Stockholms län. Dessa är en löpande kundanpassning och optimering av våra anläggningar inom teknikområdet.

Arbetena innebär förebyggande och avhjälpande underhåll samt även ny- och reinvesteringsarbeten.

Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift-och underhållskaraktär. Marknadsdialogen genomförs den 17 januari klockan 13.00 via Skype.

Anmäl dig till marknadsdialogen via formuläret nedan!