Grafik med texten Transportforum 16-17 juni 2022

Transportforum, 16–17 juni 2022

Transportforum är Nordens största årliga konferens inom transportområdet och arrangeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI ) i Linköping.

Trafikverket medverkar i flera sessioner och vi arrangerar aktiviteter på temat ”Tillsammans för ett hållbart transportsystem” tillsammans med Infrastrukturdepartementet, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Energimyndigheten, Transportstyrelsen och Trafikanalys i en gemensam monter.

16 juni

08.00–10.00 Smörgåsbord med experter
Vi dukar upp ett smörgåsbord av myndigheternas experter i vår monter. Kom och mingla, resonera, inspirera och inspireras!

12.10–12.40 Transportsystemets robusthet
Experter från de medverkande myndigheterna lyfter olika aspekter av robusthet och säkerhet. Medverkar gör: Ulrika Honauer, Trafikverket, Per Öhlund, Transportstyrelsen, Karl Björklund, Energimyndigheten, Johan Wahlström, Sjöfartsverket, Marianne Sahlin Karlsson, Luftfartsverket och Gunnar Eriksson, Trafikanalys.
Moderator: Minna Larsson, Transportstyrelsen.

14.35–15.00 Generaldirektörerna spanar framåt
Medverkar gör Roberto Maiorana, Trafikverket, Tomas Svensson, VTI, Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen, Ann Persson Grivas, Luftfartsverket och Katarina Norén, Sjöfartsverket. Moderator: Minna Larsson, Transportstyrelsen.

17 juni

10.05–10.30 Elektrifiering
Elektriskt samtal med experter från myndigheterna. Medverkar gör Hanna Eklöf, Trafikverket, Anders Lewald, Energimyndigheten, Billy Josefsson, Luftfartsverket, Nicklas Friberg, Transportstyrelsen, Gunnar Eriksson, Trafikanalys, Björn Andreasson, Sjöfartsverket och Martina Wikström, Elektrifieringskommissionen. Moderator: Sofia Lindahl, Trafikverket.

12.00–13.00 Smörgåsbord med experter
Vi dukar upp ett smörgåsbord av myndigheternas experter i vår monter. Kom och mingla, resonera, inspirera och inspireras!