Trafikverkets årliga Forskning- och innovationsdag, 4 maj 2022

Trafikverket bjuder för tionde gången in till en forsknings- och innovationsdag under temat Forskningens betydelse för transportinfrastrukturens utveckling, vi blickar bakåt och spanar framåt.

Forskning och innovation har stor potential inom ett flertal områden och kan bidra till minskade klimatutsläpp, förbättrad folkhälsa, gynna social inkludering, öka trafiksäkerheten och hantera trängsel i städer med snabb befolkningsökning.

Forskning och innovation är viktiga verktyg för att bygga framtidens kompetens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya lösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet.

Tillsammans med andra aktörer, som industri, näringsliv och akademi, kan vi korsbefrukta olika forskningsfält och ta fram nya lösningar till gagn för ett tillgängligt och hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle.

Boka in onsdagen den 4 maj, kl.10.00 – 12.00 och häng med på en spännande webbsändning.

Programinnehåll

  • Claes Tingvall, professor i trafiksäkerhet vid Chalmers,  ger en personlig tillbakablick - har det hänt något sedan Trafikverkets första FoI-Dag 2013?
  • Susanne Skovgaard, Trafikverket, lyfter bland annat fram samarbete med andra aktörer som en framgångsfaktor i FoI-arbetet
  • Anna Lindell, Trafikverket, berättar om innovationsresor som visar på forskningens betydelse för transportsystemets utveckling
  • Pia Berglund, Einride, talar om digitaliseringen som en viktig förutsättning för omställning  
  • Erika Hedgren, Trafikverket, ger oss en inblick om processen från forskning till  innovationsupphandling
  • Maria Nilsson, Trafikverket, pratar om FoI för att utforma, bygga och förnya infrastruktur
  • Vi spanar in i framtiden med Linda Svanhed, Kanslichef FFI/Vinnova och Jonas Eliasson, Måldirektör i Trafikverket.
  • Utöver det blir det film från några intressanta forskningsprojekt samt, som tidigare utlovats; ett möte med Trafikverkets nya GD Roberto Maiorana.


Anmälan är nu stängd.