2 Personer i utomhusmiljö som ses bakifrån med texten "Trafiksäkerhet en självklarhet!"

Trafiksäkerhet – En självklarhet! 4 oktober

Den 4 oktober bjuder vi in till ett digitalt event som handlar om hur vi tillsammans kan rädda liv inom vägtrafiken i södra Sverige.

För att skapa en god regional dialog kring hur vi tillsammans kan rädda liv inom vägtrafiken i södra Sverige bjuder Trafikverket i region syd in till ett digitalt event. Tillsammans med Polismyndigheten, Räddningstjänst, kommun och näringsliv berättar vi om den regionala trafiksäkerhetsutvecklingen och vad vi gör för att förebygga trafikolyckor.

Vi vill förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Därför arbetar vi målmedvetet för att uppnå Nollvisionen; att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Det ger resultat. Trafiksäkerheten är en relevant samhällsfråga som berör oss alla på ett eller annat sätt. Både samhällsaktörer, näringsliv och trafikanter tjänar på att engagera sig och bidra till en god trafiksäkerhet. Men, fler måste göra mer.

Regeringen har beslutat om ett etappmål som säger att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent.

Diskussioner kring trafiksäkerhetsarbetet

Hur kan vi som aktörer öka vår regionala samverkan och kraftsamla gemensamt för att bidra till att etappmålet ska kunna nås?

Under dagen får du en aktuell inblick kring Trafikverkets roll och ansvar, vilka nyttor våra åtgärder bidrar till, samt vilka utmaningar vi står inför när det gäller framtidens regionala trafiksäkerhetsarbete. Inbjudna aktörer ger sin bild av hur de arbetar förebyggande med trafiksäkerhet. Du som tittar på eventet ges även möjlighet att skicka in frågor som besvaras i en frågestund, under programmet.

Information i korthet

Tid: Tisdagen den 4 oktober 2022, klockan 10.00-12.00
Plats: Direktsänt via webb, via Trafikverkets Youtube-kanal.
Målgrupp: Eventet vänder sig främst till dig som är samhällsaktör och som arbetar inom en kommun eller region i södra Sverige med trafiksäkerhet, infrastruktur, gods- och hållbarhetsfrågor. Vi vänder oss också till dig som är verksam inom näringsliv och branschorganisationer och som både arbetar och värnar om trafiksäkerhetsfrågor.
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan. Anmälan kan göras fram till den 3 oktober.
Kontakt: Har du några frågor rörande eventet, kontakta Jenny Nyström, kommunikatör Trafikverket, via kontaktfliken högst upp på sidan.

Nedan kan du se sändningen i efterhand på Youtube.


Syntolkad version av sändningen (Youtube)