Tillsammans ökar vi takten i digitaliseringen av transportsystemet – 9 november

Den 9 november arrangerade Trafikverket en digital konferens om intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) där bland annat Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och Geert van der Linden från EU-kommissionen deltog.

På programmet stod bland annat det senaste om revideringen av EU:s ITS-direktiv. Vi tog även del av aktuella initiativ kopplade till digitaliseringen av transportsystemet. Vårt fokus låg på implementering och att dela olika perspektiv, tankebanor och kunskap med varandra.

När takten i digitaliseringen av transportsystemet ökar, behöver vi utveckla den gränsöverskridande samverkan och samarbetet mellan olika aktörer. Vid konferensen siktade vi framåt tillsammans – en viktig grund för framtidens transportsystem.

Här nedan kan du se konferensen i efterhand.


Syntolkad version av inspelningen (Youtube)

10.00 Välkommen! Anna Wildt-Persson och Pontus Gruhs, Trafikverket

 • Trafikverkets generaldirektör ger sin syn på ITS
  Roberto Maiorana, Trafikverket

 • Revision of the ITS Directive
  Geert Van Der Linden. DG MOVE B4 - Sustainable & Intelligent Transport unit

 • ITS-direktivet: Detta har hänt sedan 2010 och våra utmaningar framöver
  Petter Åsman, Trafikverket

 • Nu lyfter MaaS på riktigt - erfarenheter från EC2B
  Caroline Ljungberg Toulson, Trivector Traffic

 • Framtidens uppkopplade kollektivtrafik - hur breda samverkansprojekt bidrar till utveckling
  Eleonor Sjödin Turah, Kista Science City

10.55 – 11.05 Paus

 • Datainsamling med AI-teknik
  Andréas Hall, Helsingborgs Stad

 • Styrning av elsparkcyklar genom datadelning
  Daniel Rudmark. RISE Research Institutes of Sweden och Göteborgs Universitet

 • Panelsamtal: Hur ökar vi takten?
  Caroline Ljungberg Toulson, Trivector Traffic, Eleonor Sjödin Turah, Kista Science City, Andréas Hall, Helsingborgs Stad, Daniel Rudmark, RISE, Petter Åsman, Trafikverket

12.00 Tack för idag!