Sjöfartsforskning till kaffet våren 2022 - del 3, 31 mars 2022

Sista torsdagen varje månad klockan 14.30 bjuder Sjöfartsportföljen på presentationer av avslutade FoI-projekt. Ta tillfället i akt och lyssna på två spännande projektpresentationer medan du fikar. Varmt välkommen!

För att sprida information om avslutade projekt presenterar Trafikverket två korta presentationer av avslutade forskningsprojekt inom sjöfartsområdet. Projekten presenteras av den aktör som har ansvarat för projektet. Du får förståelse på en övergripande nivå om syftet av projektet och resultatet. Varje presentation pågår i 15 minuter och om du har frågor eller vill veta mera om projektet tar du kontakt med presentatören efteråt.

Fyra prioriterade målområden

Sjöfartsportföljen behov och utmaningar  är indelad i fyra prioriterade målområden. Målområden kan överlappa och projekt kan inriktas på flera målområden

  • Minskad miljö- och klimatpåverkan
  • Digitaliseringens möjligheter
  • Ökad sjösäkerhet och bättre arbetsmiljö till sjöss
  • Stärkt roll för sjöfartens i transportsystemet

 


Vårens program

31 mars
Urbana kajer, Ecoloop
Lion Fire, RISE

28 april
Autonomus cargo handling, RISE
Intresseanlys av Sverige hamninfrastruktur, VTI

19 maj
Säker vätgasinstallation, RISE
Hållbart fartygsunderhåll genom beslutstöd, Chalmers

Du hittar länken till vårens webbinarium nedan, varmt välkommen!