Sjöfartsforskning till kaffet, 22 december

Hämta en kopp kaffe och lyssna på presentationerna av FoI-projekten ”Efterrening av metanslip från marina LNG-motorer” och ”Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods”.

Sista torsdagen varje månad klockan 14.30 - 15.00 bjuder Sjöfartsportföljen på två korta presentationer av avslutade forskningsprojekt inom sjöfartsområdet. Ta tillfället i akt att lyssna på två spännande projektpresentationer när du fikar. 

Du får förståelse på en övergripande nivå om syftet av projektet och resultatet. Varje presentation är 15 minuter och om du har frågor eller vill veta mera om projektet tar du direkt kontakt med presentatören efteråt.

Projekten presenteras av den aktör som har ansvarat för projektet.

Datum och tider för alla höstens Sjöfartsforskning till kaffet

 • 29 september, 14.30 - 15.00
  Fossilfri kollektivtrafik på vatten
  Digitalt anlöp

 • 27 oktober, 14.30 - 15.00
  Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet
  The potential of ammonia as fuel for shipping

 • 24 november 14.30 - 15.00
  Den hållbara hamnens beroende av digitalisering, automatisering och resurseffektiv energianvändning
  Psykisk ohälsa i sjöfarten, en prevalensstudie

 • 22 december, 14.30 - 15.00
  Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods
  FoI året 2022 och hur har forskningen bidragit till sjöfartsområdet