Vintrig väg med snö och granar vid vägkanten

Seminarium om Digital vinterväglagsinformation, 30 juni 2022

Välkommen till ett seminarium den 30 juni, kl. 9.30 – 16.00. Vi utbyter erfarenheter och delar information om hur fordonsdata i vinterväghållning implementeras hos Trafikverket och hos vägunderhållsentreprenörer.

Vi vill bygga förståelse för våra olika roller samt identifiera vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för en lyckad omställning till en modern, effektiv och hållbar vinterväghållning. Seminariet genomförs inom ramen för programmet ”Införandet av Digital Vinterväglagsinformation” och kommer bland annat att ta upp:

  • Trafikverkets inriktning för användande av fordonsdata i vägunderhåll.
  • Standardkrav och andra upphandlingsfrågor.
  • Trafikverkets system för uppföljning, GPD-analys.
  • Implementering av digital vinterväglagsinformation i Trafikverkets Basunderhåll väg.
  • Erfarenheter och framtidsplaner hos basunderhållsentreprenörer – presentationer och workshop.


Mer information

Datum: 30 juni 2022
Tid: 09.30-16.00
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Arlanda
Anmälan och mer information: Kontakta Anna-Karin Salmi (bitr. projektledare och koordinator för seminariet) via kontaktfliken ovan för anmälan eller ytterligare information. Seminariet är kostnadsfritt och sista dag för anmälan är 15 juni. 
Deltagarantalet är begränsat.