Samtalsserie om Rörelsens arkitektur, 10 juni 2022

Välkommen till en digital samtalsserie på temat Rörelsens arkitektur. Den 10 juni sänds Konsten att förvalta – förutsättningar för bevarande av byggnadsanknuten konst i offentlig miljö.

Vad betyder arkitekturen och landskapet för de rum och platser vi reser och rör oss i och förbi? Hur hänger de samman och hur förhåller vi oss till dem över tid? Hur påverkas natur och ekosystem av infrastrukturen för transport av människor och gods?

Under fem tillfällen får vi lyssna på spännande talare med olika perspektiv. Varje föreläsning följs av ett samtal mellan de inbjudna talarna och representanter från Trafikverket. Tillsammans vill vi utforska nya horisonter och samtidigt utmana och utveckla vårt dagliga arbete.