Cyklist som cyklar över större väg, grön buss och lastbil har stannat för att släppa förbi cyklisten.

Resultatseminarium Geostaket den 9 december

Välkommen att ta del av lärdomar om hur er kommun kan använda geofencing/geostaket för att skapa hållbara trafikmiljöer.

Geostaket är ett digitalt verktyg för att styra eller informera fordon som befinner sig i ett geografiskt avgränsat område. Det kan bland annat användas för att säkerställa hastighetsefterlevnad.

Under det här seminariet kan du som arbetar med trafik- och stadsplanering eller upphandling av transporter lära dig om hur geofencing kan vara ett verktyg för att just din kommun ska få ett säkert vägtransportsystem i dagens komplexa trafikmiljöer.

Du kommer också kunna ta del av exempel som visar på att Geostaket fungerar som ett viktigt verktyg för fossiloberoende, säkrare och tystare transporter i stora som små städer.

Trafikverkets arbete med geostaket

Under år 2019–2022 finansierar Trafikverket en samverkansplattform för geostaket (geofencing). Plattformen syftar till att samla aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv och akademi för att tillsammans ta fram lösningar som ska främja användningen av geostaket i transportsystemet.

Plattformen, som drivs av CLOSER, på uppdrag av Trafikverket, fungerar som en kunskapsnod samtidigt som den faciliterar och koordinerar projekt samt initiativ som syftar till storskalig implementering av geostaket.

Trafikverket arbetar med geostaket på många olika sätt – med förutsättningsskapande åtgärder, att uppmuntra användningen av geostaket samt genom att se hur geostaket kan introduceras i tidiga planeringsskeden. Trafikverket kan stimulera utvecklingen och användning men det är upp till fordonsindustrin och marknaden att funktionalitet för att tillämpa geostaket finns i fordonen. Det behövs även standardisering på internationell nivå för att funktioner som kan tillämpa geostaket blir standard i fordonen.

Mer information

När: Fredag 9 december kl. 09.00–10.30.
Var: Digitalt.
Anmälan:
Anmäl dig via länken längre ned på sidan (Sista dag för anmälan är 8 december).