Cyklist i motljus på cykelväg

Resultatkonferens trafiksäkerhet väg, 10 maj 2022

Hur ser trafiksäkerhetsläget ut? Vad har Trafikverket och andra aktörer på gång för att bidra till ökad trafiksäkerhet? Det berättade vi om på den webbsända resultatkonferensen för trafiksäkerhet väg 10 maj 2022.

Infrastrukturministern inledde den webbsända konferensen. Trafikverkets nya generaldirektör Roberto Maiorana gav sin syn på trafiksäkerhetsarbetet och reflekterade över möjligheter och utmaningar tillsammans med generaldirektörerna på Transportstyrelsen och VTI samt Rikspolischefen.

Nedan kan du titta på konferensen i efterhand. Längre ner på sidan finns länkar till rapporter och webbsida för ny aktionsplan samt information om konferensens innehåll. Här hittar du också deltagarnas svar på menti-frågan om viktigaste insatsen för trafiksäkerheten i närtid.

Se inspelningen i syntolkad version (Youtube)

 

09:00
Välkomna!
Moderatorer: Maria Krafft och Jonas Eliasson, Trafikverket

09:05
Infrastrukturminister Tomas Eneroth inleder
Tomas Eneroth, infrastrukturminister

09:15
Hur går det för trafiksäkerheten? Utfall och analys.
Per Hurtig och Magnus Lindholm, Trafikverket

09:50
Paus

09:55
Aktionsplan för säker vägtrafik 2022-2025
Therese Malmström, Trafikverket

Säker cykling
Per Hasselberg, Cykelfrämjandet
Joakim Boberg, Stockholms stad

Säker gångtrafik
Malin Levin, SAFER
Björn Sax Kaijser, FOT

Rätt hastighet
Rodrigue Al Fahel, Closer
Sandra Nordahl, Trafikverket

10:40
Paus

10:50
Nykter trafik
Staffan Johannesson, Volvo Cars
Lars-Olov Sjöström, MHF

Insatser mot självmord i vägsystemet
Kenneth Svensson, Trafikverket

Ledarskap för säker vägtrafik
Anders Kullgren, Folksam
Anna Tunmarker, Trafikverket
Hanna Melander, DB Schenker

11:10
Samtal med Trafikverkets nya generaldirektör
Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

11:20
Paneldiskussion
Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör Transportstyrelsen
Tomas Svensson, generaldirektör VTI
Anders Thornberg, rikspolischef
Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

11:40 Avslutande reflektioner
Maria Krafft och Jonas Eliasson, Trafikverket

12:00 Tack för idag!

 

Talare

Rodrigue Al Fahel

Rodrigue Al Fahel

Closer

jonas-bjelfvenstam

Jonas Bjelfvenstam

Generaldirektör Transportstyrelsen

Jonas Eliasson

Jonas Eliasson

Måldirektör tillgänglighet Trafikverket

Tomas Eneroth

Tomas Eneroth 

Infrastrukturminister

Per Hasselberg

Cykelfrämjandet

Staffan Johannesson

Volvo Cars

Maria Krafft

Maria Krafft

Måldirektör trafiksäkerhet 
Trafikverket

Anders Kullgren

Anders Kullgren

Folksam

Malin Levin

Malin Levin

SAFER

Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

Roberto Maiorana

Generaldirektör
Trafikverket

Therese Malmström

Therese Malmström

Trafikverket

Hanna Melander

Hanna Melander

DB Schenker

Joakim Boberg

Joakim Boberg

Stockholms stad

Sandra Nordahl

Sandra Nordahl

Trafikverket
Björn Sax-Kaijser

Björn Sax Kaijser

FOT

Lars-Olov Sjöström

Lars-Olov Sjöström

MHF

Kenneth Svensson

Kenneth Svensson

Trafikverket

Tomas Svensson

Tomas Svensson

Generaldirektör
VTI

Anders Thornberg

Anders Thornberg

Rikspolischef

Anna Tunmarker

Anna Tunmarker

Trafikverket

 

Mer information

När: tisdag den 10 maj 2022, kl 09.00-12.00
Var: digital webbsändning
Inbjudan och anmälan: Anmälan är inte längre möjlig.
Frågor: Har du några frågor, kontakta oss via kontaktformuläret på denna sida.

Konferensen spelas in och kommer att gå att se i efterhand.