Klimatkrav och klimatkalkyl, 24 november

Vi arrangerar återigen vår uppskattade årskonferens om klimatkrav och klimatkalkyl. Tillsammans tar vi sikte mot en klimatneutral infrastruktur senast 2040.

Konferensen är helt digital. Vi presenterar aktuella frågor och inspirerande exempel. För att ligga i linje med internationellt överenskomna klimatmål behöver vi minska utsläppen än mer i vår bygg- och underhållsverksamhet och nå klimatneutral infrastruktur redan år 2040. Det tidigare målet var 2045.

En viktig del i arbetet är att verka för en ökad cirkuläritet av byggmaterial, under detta års konferens har vi extra fokus på hur det kan gå till.

Anslut till konferensen nedan

Otextad sändning

Textad sändning