Cykelväg och person som åker på en elsparkcykel, enbart nedre delen av benen och cykeln syns i bild.

Klimatkrav i anläggningsbranschen – del 1, 11 maj 2022

Välkommen till vårens tre korta webbinarier om Klimatkrav i anläggningsbranschen.

Genom att dela med oss av våra erfarenheter vill vi inspirera fler till att ställa klimatrelaterade krav i sina upphandlingar. Boka in dig för en halvtimmes utbyte där du träffar projektmedlemmar från flera av våra anläggningsprojekt!

Detta riktar sig till dig som arbetar inom kommunal eller regional verksamhet med byggande och projekterande av allmänna ytor. Du arbetar till exempel som upphandlare, inköpare, projektledare, miljöingenjör eller liknande.

Webbinarierna är en halvtimme långa och ligger i anslutning till lunch. De hålls via Skype.

Vårens tre webbinarier:

Erfarenheter från klimatkrav på asfalt 11 maj

Det första tillfället handlar om våra erfarenheter av krav vid upphandling av beläggningsarbeten och särskilt asfalt.  Idag är marknaden mogen för denna typ av klimatkrav och vi vill inspirera fler till att ställa dem. På det här webbinariet fokuserar vi på implementeringen av kraven.

Medverkande: Sebastian Arneland, miljösamordnare Trafikverket
När: Onsdag 11 maj, klockan 11:30–12:00
Anmälan: Anmälan stängdes måndag den 9 maj. Möteslänk skickas den 10 maj.

Engagemang ger effekt på klimatarbetet 24 maj

Klimatkrav i all ära men engagemang hos såväl beställare som leverantörer är avgörande för ett effektivt klimatarbete i projektet.

Medverkande:  Anna Runsten, miljöspecialist, Stora Projekt Trafikverket, och Elin Hedlén, ledande projektör miljö och klimat, Tyréns. De delar med sig av erfarenheter från arbetet med Mälarbanan som utgår från Stockholms central.
När: Tisdag 24 maj, klockan 11:30–12:00.
Anmälan: Anmäl dig senast fredag 20 maj via formuläret nedan. Möteslänk skickas den 21 maj.

Erfarenheter från klimatkrav på betong 7 juni

Webbinariet handlar om våra erfarenheter av att använda betong som ger lägre utsläpp av CO2. Vi har fokus på våra erfarenheter av att använda denna typ av betong.

Medverkande: Magdalena Larson, brospecialist Trafikverket och Sebastian Arneland, miljösamordnare Trafikverket.
När: Tisdag 7 juni, klockan 11:30–12:00.
Anmälan: Anmäl dig senast fredag 3 juni via formuläret nedan. Möteslänk skickas på morgonen den 7 juni.