Tåg på räls som ses ovanifrån, grönt landskap på sidorna

Webbinarium om Europe's Rail den 9 februari, 2022

Nu växlar vi upp arbetet för att öka järnvägens attraktivitet som ett konkurrenskraftig och koldioxidsnålt transportmedel med hög grad av digitalisering och automation.

​Trafikverket, som en av grundmedlemmarna (JU) inom det nya partnerskapet, som förkortas EU-Rail, bjuder in till ett webbinarium den 9 februari mellan 12.30 till 14.30. På webbinariet kommer vi presentera de Flaggskeppsområden som är beslutade och som kommer att omfatta ett smörgåsbord av spännande forsknings- och innovationsaktiviteter.

Därför vill vi nu påbörja en dialog om samverkan inom de områden som är intressanta för järnvägsföretagen. Fokus kommer att ligga på konkreta och större områden som ATO, digital godsvagn etc. inte mindre frågor eller dagsproblem.

Program – Webbinarium om Europe's Rail

12.30 Välkommen och syftet med dagen
Christer Löfving, Ordförande för styrgruppen EU-Rail i Trafikverket och Gustaf Engstrand, Tågföretagen.

12.35 Varför EU-Rail? 
EUs målsättning, regeringens inriktning och Trafikverkets behov – Bo Olsson och Christer Löfving Trafikverket.

12.50 Vi vill samarbeta!
Vad säger Masterplan, MAWP och annan formalia?
– Bo Olsson och Christer Löfving Trafikverket.
Hur ska det gå till? – Michel Gabrielsson, Trafikverket.
Nu kör vi! – Gustaf  Engstrand, Tågföretagen.

13.20 Bensträckare

13.25 Presentation av Flaggskeppsämnen lämpliga för samarbeten
Fokus kommer att ligga på konkreta och större områden som ATO, digital godsvagn etc. inte mindre frågor eller dagsproblem.

14.15 Hur går vi vidare? 
Resonemang och förslag från medverkande om deras intresse att delta.

14.30 Avslut

Loggor