En glödlampa i närbild

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för transportsektorns klimatmål, 12 oktober 2022

För fjärde året samlar vi transportsektorn för att närma oss transportsektorns klimatmål för 2030. Vi bjuder på goda exempel och inspiration från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Årets tema är ett transporteffektivt samhälle och minskad trafik.

Transportsektorn står ännu för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Till år 2030 ska sektorn minska utsläppen med 70 procent, jämfört med år 2010.

Hur kan minskad trafik bidra till klimatmålen?

Vi djupdyker i frågan – hur och i vilken grad bidrar minskad trafik till klimatmålen? Styrmedel, morötter och piskor, vilka genomförda insatser kan vi lära av och skala upp? Vad gör olika aktörer och vilken rådighet har de?

Vi kommer också att lyfta goda exempel inom person- och godstrafik, både under direktsändningen och i olika sessioner. Under sessionerna finns goda möjligheter till dialog med medverkande och övriga deltagare.

När: onsdag 12 oktober, klockan 9.00–12.00.

Hur: Digital och resfri konferens. Anmäl dig senast den 7 oktober. Konferensinformation och länkar skickas via e-post den 10 oktober.

Pass ett, två och tre direktsänder vi, och du kan följa sändningen på den här webbsidan utan anmälan. De passen kan du också se här i efterhand. För att få tillgång till pass fyra, Parallella sessioner, behöver du göra en anmälan senast den 7 oktober.

Tema: Ett transporteffektivt samhälle och minskad trafik.

Sociala kanaler: #gröntljus2030

Program

Pass 1 startar 9.00: Välkommen!

  • Dagens programledare Sven Hunhammar och Sofia Lindahl, Trafikverket, inleder.
  • Generaldirektör Roberto Maiorana hälsar välkommen.
  • Var står vi nu i förhållande till klimatmålen? Helen Lindblom, Trafikverket.
  • Trafikverkets miljödirektör Sven Hunhammar om dagens tema.

Pass 2: Transporteffektivitet i persontrafiken

  • Samhällsekonomiska kostnader och nyttor av minskad trafik - och hur det åstadkoms? Maria Bratt Börjesson, VTI
  • Förslagen från Klimaträttsutredningen på ett transporteffektivt samhälle. Anders Roth, IVL
  • Pusha parkeringsnormen och leverera cykellyx – hur kommuner kan vara ett föredöme. Maria Ivansson, Klimatkommunerna 

Pass 3: Transporteffektivitet i godstrafiken

  • Effektivisering av godstransporter - en översikt och introduktion. Daniel Moback, Closer
  • Logs Green Line – den gröna korridoren genom Nordeuropa. Patric Strömberg, Logs
  • Alla vinner på effektiva lastbilar. Olle Ankarling, Söderenergi

Direktsändningen avslutas cirka 10.45. Våra programledare Sofia och Sven tackar för sig och introducerar sista timmen med parallella sessioner.

Sändning utan textning

Textad sändning

Pass 4: Parallella sessioner, klockan 11.00–12.00

Vi erbjuder sessioner i olika ämnen där du efter korta presentationer får möjlighet att diskutera mer med talare och övriga deltagare. Läs om innehållet i de fem sessionerna nedan.

Det är bara föranmälda deltagare som kan vara med på sessionerna.

Konferensen avslutas när respektive session är slut.