Bild på större väg med fordon och texten "Godstransporter i städer"

Godstransporter i städer, webbinarium den 7 december

Välkommen till webbinariet om godstransporter i städer där vi lyfter flera goda exempel. Idag finns det ett växande fokus på citylogistik och urbana godstransporter där ambitionen att inkludera godstransporter i trafikplaneringen ökar.

Ökad urbanisering och förtätning av städer gör att utmaningen med att både tillgodose behoven av godstransporter och en hållbar stadsutveckling blir allt större.

Arena för transporteffektiv stadsmiljö är ett forum som ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Genom ökad kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka.

Arenans webbinarier riktar sig till aktörer inom offentlig eller privat verksamhet i städer och tätbebyggda områden. Du kan vara verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en tranportintensiv verksamhet. Läs mer om Arena för transporteffektiv stadsmiljö längre ned på sidan.

Mer information

Datum och tid: onsdagen den 7 december, klockan 09.00–10.30.
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan, anmälan är öppen fram till dess att webbinariet startar.