Forsknings- och innovationsdagen 4 maj 2022

Forskning- och innovationsdagen 4 maj 2022

Trafikverket arrangerar för tionde gången en forsknings- och innovationsdag under temat Forskningens betydelse för transportinfrastrukturens utveckling, vi blickar bakåt och spanar framåt.

Forskning och innovation har stor potential inom ett flertal områden och kan bidra till minskade klimatutsläpp, förbättrad folkhälsa, gynna social inkludering, öka trafiksäkerheten och hantera trängsel i städer med snabb befolkningsökning.

Forskning och innovation är viktiga verktyg för att bygga framtidens kompetens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya lösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet.

Tillsammans med andra aktörer, som industri, näringsliv och akademi, kan vi korsbefrukta olika forskningsfält och ta fram nya lösningar till gagn för ett tillgängligt och hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle.

 

Program

10:00 Välkomna till Trafikverkets Forsknings- och innovationsdag!
Moderatorer: Charlott Andersson och Rein Jüriado, Trafikverket

10:05 FoI är ett viktigt verktyg för att nå de transportpolitiska målen
Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

10:15 Samverkan, en viktig förutsättning för framtidens transportsystem
Susanne Skovgaard, verksamhetsområdeschef Strategisk utveckling, Trafikverket

10:25 Har det hänt något sedan första FoI-dagen 2013?
Claes Tingvall, professor i trafiksäkerhet vid Chalmers 

10:35 Innovationsresor – hur forskningen bidrar till transportsystemets utveckling
Anna Lindell, strateg, Trafikverket

10:45 Paus

10:55 Digitalisering är en viktig förutsättning för omställning
Pia Berglund, Director Regulatory Affairs, Einride

11:05 Hur byggandet av infrastruktur kan förnyas
Maria Nilsson, portföljordförande, Trafikverket

11:15 Från forskning till innovationsupphandling
Erika Hedgren, innovationsstrateg, Trafikverket

11:20 Framtidens transporter – behov, trender och näringslivets roll
Linda Svanhed, Programchef FFI/Vinnova

11:30 Framtidens forskning för framtidens infrastruktur
Jonas Eliasson, måldirektör hållbarhet, Trafikverket

11:40 Summering
Moderatorer: Charlott Andersson och Rein Jüriado, Trafikverket

11:45 Tack för idag!

 

Talare

Charlott Andersson Verksamhetsutvecklare Trafikverket

Charlott Andersson

Verksamhetsutvecklare
Trafikverket

Pia Berglund, Director Regulatory Affairs, Einride

Pia Berglund

Director Regulatory Affairs
Einride

Rein Jüriado, strateg, Trafikverket

Rein Jüriado

Strateg
Trafikverket

Maria Nilsson, Portföljstyrelseordförande Bygga, Trafikverket

Maria Nilsson

Portföljstyrelseordförande Bygga, Trafikverket

Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

Roberto Maiorana

Generaldirektör
Trafikverket

Portföljstyrelsemedlem Vidmakthålla, Trafikverket

Erika Hedgren

Portföljstyrelsemedlem Vidmakthålla,Trafikverket

Susanne Skovgaard

Chef Strategisk utveckling
Trafikverket

Linda Svanhed, Programchef FFI/Vinnova

Linda Svanhed

Programchef
FFI/Vinnova

Claes Tingvall, professor i trafiksäkerhet, Chalmers/AFRY

Claes Tingvall

Professor i trafiksäkerhet
Chalmers/AFRY

Jonas Eliasson, måldirektör hållbarhet, Trafikverket

Jonas Eliasson

Måldirektör hållbarhet
Trafikverket

Anna Lindell, strateg, Trafikverket

Anna Lindell

Strateg
Trafikverket

 


Mer information om FOI-dagen 2022

Datum: onsdag 4 maj 2022
Tid: 10:00-11.45
Moderatorer: Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare, Trafikverket och Rein Jüriado, strateg, Trafikverket

Länk till sändningen hittar du längst ned på denna sida.