Tåg som snabbt färdas förbi en sjö. Bokstäverna ERTMS i vitt finns centrerade över bilden.

ERTMS digitala branschdag blir den 17 maj 2022

För tredje gången genomför Trafikverket en branschdag med fokus på det nya signalsystemet ERTMS, European Rail Traffic Management System. Spara datumet.

Med erfarenheter från förra årets digitala seminarium, kommer även denna dag att sändas över nätet. Utvärderingen från förra året visade att den digitala branschdagen nästan dubblerade deltagarantalet jämfört med den fysiska, och att merparten av deltagarna var intresserade av dialog och att branschdagen skulle fortsätta.

Seminariet vänder sig till tågoperatörer, infrastrukturägare, leverantörer av marksystem och fordon, entreprenadföretag, intresseorganisationer, uppdragsgivare och andra intresserade.

I år kommer fokus att ligga på hittills vunna erfarenheter och den förestående driftsättningen på Malmbanan 2023.

Program tisdagen den 17 maj 2022

Programmet startar 13.00.

13.00 Moderatorer Anna Jernlund och Thorbjörn Sagner, Trafikverket

13.05 Inledning
Christoffer Crafoord, Trafikverket

13.15 Nationellt införande av ERTMS
Christian Löf, Trafikverket

13.30 EU-perspektivet
Matthias Reute, ERTMS-koordinator i EU.

13.50 Cybersäkerhet
Pontus Blomqvist, Trafikverket

14.00 Paus

14.10 Uppstart Erfarenhet

14.15 Tillförlitlighet – driftuppföljning
Anna Jernlund, Trafikverket

14.20 Paneldialog – erfarenheter
Representanter från erfarenhetsgruppen.

14.35 Erfarenhet av installation av ERTMS på fordon
Justus Stern, SJ.

14.55 Resultat från inventering av fordon, installationsplaner av ombordsystem
Thorbjörn Sagner, Trafikverket

15.05 Paus

15.15 ERTMS Händer nu, 1 år till Malmbanan
Anna Malmlund, Trafikverket

15.25 Paneldialog

16.00 Avslutning