Delade mobilitetstjänster i stadsmiljö, 18 maj 2022

Välkommen till ett webbinarium om delade mobilitetstjänster i stadsmiljö. Olika aktörer presenterar åtgärder som bidrar till att utsläpp av växthusgaser minskar. Det finns också tid för dialog och diskussion.

Arena för transporteffektiv stadsmiljö är ett forum som ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Genom ökad kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka.

Program

09.30 – 10.00  Inledning

  • Välkomstord, Caroline Mattsson, Trivector
  • Arena för transporteffektiv stadsmiljö, Tobias Malmgren, Trafikverket
  • Inledning om delade mobilitetstjänster: Érika Martins Silva Ramos, Ph.D. Environmental Psychology Unit University of Gothenburg (tal på engelska).

10.00– 10.30  Dela kunskap och erfarenheter, olika exempel:

  • Erfarenheter från dELbilspoolen i Kalmar, Örjan Molander, Kalmar läns museum
  • Etablering och erfarenheter av hyrcykelsystem i Varberg, Johanna Östheden Andersson, näringslivs- och destinationskontoret Varberg
  • Effektiv fordonshantering av bilar och cyklar i Gävle kommun, Anna Jansson, fordonsamordnare Gävle Drift & Service

10.30 – 11.00  Gemensam diskussion & Avslutning

  • Möjlighet att delta i webbinariets gemensamma diskussion - ställa frågor via Webinariets chat-funktion. Moderator, Caroline Mattsson, Trivector
  • Avslutning, Tobias Malmgren, Trafikverket

Arenans webbinarier riktar sig till aktörer inom offentlig eller privat verksamhet i städer och tätbebyggda områden. Du kan vara verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en tranportintensiv verksamhet.