Att köra ett elektriskt fordon i yrket – webbinarium 1 december

Utvecklingen går snabbt och elektriska lätta fordon är idag ett alternativ för många företag. För att nå klimatmålen behöver dock fler företag använda elfordon. Utöver praktiska företagsexempel diskuteras laddning, kostnader, fördelar och stöd att söka.

Välkommen till webbinariet "Att köra ett elektriskt fordon i yrket" den 1 december. Nedan kan du läsa mer om dagens program.

Program

Inledning
Hanna Eklöf, utredningsledare klimat och energi Trafikverket

 • Elektrifierade yrkesfordon – status och behov.
 • Myndigheternas ansvar och roller.
 • Pågående regeringsuppdrag.
 • Stöd som finnas att söka.

Fördelar och kostnader med elektrisk yrkesbil
Jens Hagman, vice director Integrated Transport Research Lab på KTH

 • Varför ska man ha elektrifierade yrkesbilar?
 • Vilka kostnader (TCO) finns kopplade till att köpa och köra elbilar?
 • Spaningar in i framtiden

Hur ser marknaden ut?
Emmi Antonsson, chef för kommunikation och samhällskontakter Mobility Sweden

 • Hur ser utbudet av elektriska lätta fordon ut? Räckvidd, laddningstid.
 • När förväntas el och konventionella lätta fordon nå kostnadsparitet?
 • Hur påverkas andrahandsmarknaden av snabb teknikutveckling av eldrivlinor?
 • Hur kan man tänka med behov av laddning?

Företagsexempel - elektrifierade yrkesfordon
Pär Widestedt, VD Nordelektro
Sasa Vejzovic, regionchef Syd & Väst Cabonline

 • Hur har ni gått tillväga för att ha elfordon inom er verksamhet?
 • Hur har ni löst laddning? - Vad funkar och vad behövs för att ställa om?
 • Hur har det gått? Har användandet av elfordon givit er några fördelar?

Frågor och diskussion, samt avslutning
Hanna Eklöf, Trafikverket

Mer information

Datum och tid: Torsdag den 1 decmeber, klockan 09.00–10.30
Plats: Webbinarium via Teams*
Anmälan: Anmäl dig via länken längre ned på denna sida.