Grafik "konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg".

Konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg

Den 21 oktober genomfördes återigen det webbsända samtalet om konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg. (Evenemang genomfört 2021)

  • Samtalet leddes av Sofia Lindahl och Jonas Eliasson och medverkade gjorde Claes Scheibe, Hector Rail och Ted Söderholm, Green Cargo, som resonerade runt bilden av järnvägen och frågan om den är bättre än sitt rykte.
  • Dan Widén, DB Schenker och Gøran Andreasson, Bring, delade med sig av sina tankar om vad som krävs för att järnvägen ska ses ett konkurrenskraftigt alternativ och komplement till vägtransporter.
  • Gustaf Engstrand, Tågföretagen, och Linda Thulin, ScanMed RFC, berättade om hur järnvägen ska möta den gröna omställningen.
  • Och, så medverkade givetvis  Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och trafikdirektör Roberto Maiorana i samtalet.