Väg med höstlandskap på sidorna

Vårt värdefulla vägnät, 10 november

För att skapa dialog kring vägarnas tillstånd och betydelse i södra Sverige bjuder Trafikverket in till ett digitalt event. Vi samtalar med transportnäringen om hur vi tillsammans skapar ett effektivt och hållbart transportsystem. (Genomfördes 2021)

Flest lastbilstransporter utförs idag i södra Sverige, främst på de större stråken. Många tunga transporter körs också på det mindre vägnätet, inte minst i Småland, där skogstransporter utgör en stor del. Väl fungerande vägar är avgörande för tillgängligheten. Slitaget på vägarna ökar då fler fordon och tyngre transporter trafikerar våra vägar, vilket kräver ett ökat underhåll.
 
För att skapa en god regional dialog kring vägarnas tillstånd och betydelse i södra Sverige bjuder Trafikverket in till ett digitalt event där vi samtalar med transportnäringen hur vi tillsammans skapar ett effektivt och hållbart transportsystem. Vi sätter lite extra fokus på Småland och de förutsättningar som bland annat berör skogsnäringen.  

Eventet vänder sig till dig som är godstransportör eller godstransportköpare, men också till dig som samhällsaktör inom kommun och region, som arbetar med infrastruktur-, gods- och hållbarhetsfrågor.

Känn dig varmt välkommen!

När: Onsdagen den 10 november 2021, klockan 10.00–12.00
 
Plats: Direktsänt via webb, via Trafikverkets Youtube-kanal.
 
Anmälan: Kan göras fram till tisdagen den 9 november. Eventet är kostnadsfritt.

Program

Du får en aktuell inblick kring Trafikverkets roll och ansvar, vilka nyttor våra åtgärder bidrar till, samt vilka utmaningar vi står inför när det gäller underhåll och prioriteringar. Inbjudna aktörer ger sin bild av transportnäringens behov. Det ges även möjlighet att ställa frågor till de som medverkar.

Nedan finns ett preliminärt program.

Deltagare 

Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket
Lennart Andersson, Regiondirektör Syd, Trafikverket
Annika Canaki, Distriktschef Syd Underhåll, Trafikverket
Mattias Holmqvist, Utredare Planering, Trafikverket
Hamid Zarghampour, Strateg, Strategisk utveckling, Trafikverket
Sven Sunesson, Regionråd, Region Kronoberg
Anders Borgehed, Regionchef, Sydsvenska Handelskammaren
Niclas Strömqvist, VD, Smålandshamnar AB
Johan Gustafsson, branschföreträdare, Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland
Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna
Joel Persson, Chef Södra avverkning och Transportutvecklare, SÖDRA
Peter Sagebrant, VD, Alwex Transport AB
Gustav Vesterlund, Distribution Specialist, Elgiganten Logistik AB
Fredrik Nilsson, Logistikchef, VIDA


Textad version


Syntolkad version