Upplyst järnvägstunnel i vinterlandskap

Webbinarium om Innovationer i våra infrastrukturprojekt, 25 oktober

Genom Trafikverkets FoI-portfölj Bygga finansieras ett antal projekt med syfte att ta fram nya innovationer. Häng med på en presentation av fyra kommande nyheter för svenskt infrastrukturbyggande! (Evenemang genomfört 2021)

Webbinariet sänds den 25 oktober klockan 14:00-16:00. Anmäl dig via länken nedan.

Trafikverkets FoI-portfölj Bygga finansierar forskning och innovationer för att utforma, bygga och förnya infrastruktur för framtiden. Resultatet ska bidra till att investeringsverksamheten kan bygga infrastrukturanläggningar som bidrar till ett långsiktigt hållbart, säkert och väl utformat transportsystem, över alla trafikslag, liksom till en innovativ anläggningsbransch.

Normalt presenteras verksamheten och pågående forskningsprojekt årligen vid en FOI-dag. I år med de restriktioner som gäller avseende resor och hemarbete så delar vi upp det på fyra tillfällen om två timmar vardera. Varje tillfälle har ett huvudtema med presentationer som ska kunna intressera både specialister inom området, lärosäten, projektering och projektledare samt entreprenörer.

Kommande webbinarie:

  • FOI och demonstration inom våra infrastrukturprojekt 26/11 – Information och anmälningslänk publiceras under vecka 43.

Programpunkter – Innovationer

Konsultaffären för planering/projektering som motor för den digitala och hållbara omställningen

Hur kan planerings- och projekteringsskedet för investeringar bli katalysatorn för innovationer som gör att vi tillsammans når målen om en digital och hållbar transformation? Vilka förutsättningar och incitament behöver finnas i affären för att åstadkomma innovationer som leder till omställning? Det är några av frågeställningarna som berörts i detta FoI-projekt som till stor del har finansierats av Smart Built Environment och genomförts i samarbete mellan Sweco, KTH och Trafikverket samt med medverkan från ett stort antal konsultföretag.
– Erika Hedgren, Trafikverket och Elisabet Spross, Sweco

Kan Artificiell intelligens underlätta texthanteringen på Trafikverket?

Artificiell Intelligens (AI) är spännande och väcker både nyfikenhet och debatt. På Umeå universitet tar forskare hjälp av maskininlärning och Natural Language Processing (NLP) med målet att utveckla metoder och effektivisera texthantering.
– Jonas Jonsson, Trafikverket

Stomnät i luften 2.0 – länken mellan det digitala och verkligheten

Är det här det koncept som kommer bidra till en framtida autonom produktionsmiljö? Stomnät i luften 2.0 är ett projekt som fokuserar, utvecklar och framtidssäkrar konceptet för GNSS-positionering genom en aktiv realisering av referenssystemet i en storskalig projektövergripande produktionsmiljö. Projektet drivs av Trafikverket i samverkan med Lantmäteriet, KTH, RISE och WSP.
– Anna Miskas, Trafikverket

Koldioxidfri energilösning för asfalt

Kunskapen i projektet kan bidra till förändrade upphandlingssystem mot koldioxidfri asfalthantering. Projektets sammansättning och breda kompetens borgar för att hitta en branschgemensam lösning. Combitech bidrar med kompetens om mikrovågorsteknik, LKAB bidrar med kunskap om magnetit, Nynas AB bidrar med kompetens om bitumen, Skanska bidrar med kompetens om asfaltmaterial, receptur och tillverkningsprocessen. Ecoloop, Glasir och GeoArc bidrar till processutvecklingen. VTI bidrar med kvalitetssäkring och materialkompetens, LTU bidrar med livscykelanalys (LCA), jämställdhetsperspektiv och arbetsmiljö medan Trafikverket är processägare och möjliggör fältförsök.
– Joakim Claesson, Trafikverket

Välkomna!

Styrelsen i Portfölj Bygga genom Portföljordförande Maria Nilsson & Portföljledare Fredrik Friberg