ERTMS digitala branschdag, 18 maj

Vi genomförde 2021 ett digitalt seminarium med dialog om frågor kopplade till det nya signalsystemet ERTMS, European Rail Traffic Management System.

I programmet kommer vi bland annat få en återkoppling på arbetet med översyn av ERTMS-projektet och den dialog som pågått med branschen under våren. Vi kommer också att få ta del av hur arbetet fortskrider på Malmbanan, samt en utblick i omvärlden både ur ett EU-perspektiv, men också en rapport från våra nordiska grannar.

Tid

Den 18 maj 2021 klockan 13.00 – 16.00.

Plats

Digitalt. Länk skickas till anmälda cirka en vecka innan eventet.

Program

  • 13.00 Inledning Malmbanan och den närmaste framtiden. Projektchef Anders Åkeson.
  • 13.20 ERTMS tidplan utrullning i närtid och fjärrtid. Lennart Kalander chef för Nationell planering och Christian Löf programchef för Uppgradering järnväg Trafikverket.
  • 13.45 Trafikpåverkande åtgärder, processen som hanterar arbeten på järnvägen och tider i spår. Patrik Assarsjö Karlsson, utredningsledare, Trafikverket.
  • 14.00 EU-perspektiv, Matthias Ruete, ERTMS-koordinator i EU
  • 14.30 Nordisk utblick, Lars Jorde Bane Nor, Thilde Restofte Pedersen, Banedanmark.
  • 15.00 Tester av systemet under utvecklingen, Emy Guttenkunst, projektledare, Trafikverket.
  • 15.20 Framtidsspaning från Swedtrain, Michael Fransson WSP, senior signalexpert.
  • 15.40 Frågor
  • 16.00 Avslut

Tiderna är cirkatider. Föredragen från EU och Danmark kommer att hållas på engelska. 

Anmälan

Anmäl dig senast den 10 maj 2021.

Till anmälan

Välkommen!

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Thorbjörn Sagner via formuläret upp till höger på denna sida.