Trafikverkets leverantörsdag 2021, 23 september

Välkommen till en dag där du får ta del av information som kan vara avgörande för ditt företag eller värdefull om du planerar att göra affärer med oss.

Vi genomför dagen som en digital mässa, men som vanligt ges du möjlighet att få kunskap om hur vi tillsammans – du som leverantör och vi som beställare – kan uppfylla de förväntningar som finns på oss från samhället.

Vi presenterar givetvis många kommande affärer. Vi ger också en inblick i hur det är att vara leverantör till oss och hur vi tillsammans ska skapa en hållbar infrastruktur. Informationen blir bred och djup och du kommer även få möjlighet att ”träffa” många av våra medarbetare.

Tillsammans för en hållbar framtid

Datum: 23 september
Leverantörsmässan öppnar: 09.30
Inledande webbinarium: 10.00–11.30
Möt våra olika verksamhetsområden i montrarna: 11.30–16.00
Ta del av korta seminarium på olika teman: 12.00–16.00

2021 års leverantörsdag är genomförd. Ta del av den gemensamma sändningen här som handlar om hur vi Tillsammans bidrar till en hållbar framtid!

Tider i sändningen:

00:02: 30 Välkommen! Programledarna Camilla Ahston och Maciej Zakrzewski, Trafikverket

00:05: 50 Hur bidrar Trafikverket till samhällsutvecklingen och en hållbar framtid?
Lena Erixon och Sven Hunhammar.

00:27:15 Hur utvecklar Trafikverket samarbetet med leverantörsmarknaden?
Daniel Ljunglund och Charlotte Gudmundsson

00: 44.20 Hakon Iverson, Banedanmark. Hur arbetar Bandedanmark med grön betong för att bidra till klimatmålen?

00: 53:00  Hur bidrar Bane Nors projekt till hållbarhetsmålen? Stine IIebrekke Undrum, Bane Nor.

01: 00:50 Hur utvecklar Underhåll sina affärer? Malin Holen

01: 09.35 Hur blir Trafikverket förstavalet för leverantörer? Ali Sadeghi,  Nya Stambanor, Annika Holmqvist, Investering samt Anders Selström, Stora Projekt.