Grafik sidhuvud

Forskning- och innovationsdagen 2021, 27 maj

Under den nionde FoI-dagen fokuserade vi på hur vi utvecklar smarta lösningar och omsätter dem i konkreta nyttor i transportsystemet.

Tema: Från forskning till nytta – framtidens transportsystem

Dagen handlade om att initiera, introducera och införa nya lösningar som ger oss ett ökat värde för skattepengarna som exempelvis bättre lösningar för våra kunder, hållbart byggande, tillgänglighet, proaktivt underhåll, ökad punktlighet på järnvägen, miljöeffekter med mera.