ITS konferens 2021

Tillsammans för ett digitaliserat och hållbart transportsystem, 16 november

Den 16 november 2021 arrangerade Trafikverket en digital konferens om intelligenta transportsystem och tjänster, ITS. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon deltog.

På programmet stod bland annat EU-lagstiftningens påverkan och möjligheter, regelverk och utmaningar för digitaliseringen och resultat från ett antal pågående projekt kopplade till digitalisering och hållbarhet.

Transportsystemet blir allt mer uppkopplat och sammanlänkat. För att få ut nyttorna i form av ett mer effektivt och hållbart transportsystem ställs högre krav på samverkan och samarbeten mellan alltfler aktörer. Det behövs gränsöverskridande samarbeten och olika tankebanor och perspektiv.

09.00 Välkommen!

Inledningstal av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon

Revision of the ITS Directive: towards a future-proof European framework
Kristian Hedberg, Directorate-General for Mobility and Transport, European Commission

Predictive Movement - En samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens
Christian Landgren, Iteam

Innovationszon Hornsgatan – dynamisk reglering med geofencing
Victoria Herslöf, Stockholms Stad.

9.55 Paus (10 min)

Nationell åtkomstpunkt för data - från förordning till implementering
Roberto Maiorana, Trafikverket

Delade grunddata till nytta för samhället och transportsystemet
Petter Åsman, Trafikverket

Panelsamtal
Christian Landgren (Iteam), Olle Isaksson (Ericsson), Petter Åsman (Trafikverket), Roberto Maiorana (Trafikverket), Victoria Herslöf (Stockholms Stad)

Vägen framåt och avslutning

Sluttid: 11.00