Sjöfartsforskning till kaffet, 26 augusti

Sista torsdagen varje månad klockan 14.30 bjuder Sjöfartsportföljen på presentationer av avslutade projekt inom forskning och innovation. Ta tillfälle att lyssna på två spännande projektpresentationer när du fikar. (2021)

För att sprida information om avslutade projekt presenterar Trafikverket två korta presentationer av avslutade forskningsprojekt inom sjöfartsområdet. Projekten presenteras av den aktör som har ansvarat för projektet. Du får förståelse på en övergripande nivå om syftet av projektet och resultatet.

Varje presentation är 15 minuter och om du har frågor eller vill veta mera om projektet tar du direkt kontakt med presentatören efteråt.

Program

26 augusti

 • Redo - Måste Sjömän vara män (RISE)
 • Hållbar inlandssjöfart – upphandling som katalysator (VTI)

23 september

 • Is navigation– Människansroll vid isbrytning (Linné Universitet)
 • Transportköparens roll för hållbarsjöfart (IVL)

28 Oktober

 • Rough Prop – Reduction of underwater noise (Chalmers)
 • Konsekvenser av konflikten i Göteborgs hamn (Göteborg Universitet)

25 November

 • RÅHET – Propeller design (SSPA)
 • SHIP – Social Hållbarhet i Praktiken (Lighthouse/Linné U)

16 December

 • Efficent Flow (Sjöfartsverket)
 • Autonoma farkoster (KTH)

Sjöfartsportföljens behov och utmaningar

Sjöfartsportföljen behov och utmaningar är indelad i fyra prioriterade målområden. Målområden kan överlappa och projekt kan inriktas på flera målområden:

 • minskad miljö- och klimatpåverkan
 • digitaliseringens möjligheter
 • ökad sjösäkerhet och bättre arbetsmiljö till sjöss
 • stärkt roll för sjöfartens i transportsystemet.