Vy över cyklist på cykelväg när ett tåg till vänster i bild. Solnedgång i bakgrunden.

Resultatkonferens trafiksäkerhet väg, 16 april 2021

Nu gör vi bokslut för etappmål för 2020 och kan konstatera att vi nått målet.

I en digital webbsändning den 16 april presenterade vi utfall och analys av trafiksäkerhetsläget i vägtrafiken. Vi tittade på framgångsfaktorer under avslutat etappmål och blickade framåt mot etappmål 2030 och hur vi tillsammans kan kraftsamla för att antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska.

Programpunkter och programtider kan komma att justeras.

10.00  Välkommen.

10.05  Infrastrukturminister Tomas Eneroth inleder.

10.15  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen.
Matteo Rizzi, Trafikverket,  Khabat Amin, Transportstyrelsen,  Åsa Forsman VTI

10.45  Reflektion över utfallet 2020.
Panel med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon,  Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och rikspolischef Anders Thornberg.

11.00  Paus.

11.05  Frågestund.

11.20  Nollvisionens mål och styrning – hur når vi etappmålet 2030.
Peter Larsson, Trafikverket och Per Hurtig, Trafikverket.

11.40  Aktionsplanen – Vad har vi uppnått och vilka utmaningar finns?
Johan Lindberg, Trafikverket

11.50  3rd Global Ministerial Conference on Road Safety 2020.
Matthew Baldwin, European Commission.

12.10  Lunchpaus.

12.50  Agenda 2030 och Stockholmsdeklarationen.
Maria Krafft, Trafikverket.

13.00  Skåpbilar testas och säkerhetsklassas.
Rikard Fredriksson, Trafikverket.

13.05  Hastigheter, hållbara resor och trygghet - kommunernas utmaningar och möjligheter.
Catarina Nilsson, Stockholm stad och Marie Frostvinge, Umeå kommun.

13.20  Paus.

13.25  Tillgänglighet och trafiksäkerhet – behöver det finnas en motsättning?
Maria Krafft och Jonas Eliasson, Trafikverket.

13.35  Zhero – tillsammans skapar vi trafiksäkerhet
Jessica Dahlin, Trafikverket.

13.40  Ökad trafiksäkerhet genom upphandling och hållbarhetsrapportering.
Daniel Benett, Axfood och Sanna Eveby, Afry.

14.00 Programledarna avrundar dagen.

 

Svar på deltagarnas frågor från resultatkonferensen

Här hittar du svar på deltagarnas frågor som ställdes via mentimeter under konferensen. Frågorna och svaren är sorterade under olika ämnesområden: