Närbild på tre par cykelhjul som far fram på en cykelbana.

Ökad och säker cykling i stadsmiljö, 18 mars 2021

Välkommen till webbinarium om ökad och säker cykling i stadsmiljö, ett arrangemang inom arenan för transporteffektiv stadsmiljö. Det riktar sig till dig som är verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en tranportintensiv verksamhet.

Arenan ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Med mer kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka.

Webbinariet genomförs torsdag 18 mars klockan 13.00 - 14.30.

Program

13.00 – 13.30  Välkomstord, Caroline Mattsson, Trivector

  • Arena för transporteffektiv stadsmiljö, Tobias Malmgren, Trafikverket
  • En historisk överblick om cykling i stadsmiljö, Emil Rensvala, verksamhetsledare Svenska cykelstäder


13.30 – 14.10
  Dela kunskap och erfarenheter, fyra exempel:

  • Om hållbar cykling i västra Götaland och projektet el-cyklist Karin Ryberg (Västtrafik), och Alfred Söderberg (LTH).
  • Att främja cyklandet i en av Sveriges mindre kommuner, Helena Wastesson, trafikstrateg, Finspång kommun.
  • Helsingborgs cykelbibliotek och barntrafikskolan, Emma Kangas, projektledare Helsingborg kommun.
  • Uppsalas kommun mest avgörande framgångsfaktorer för att bli en lyckat cykelstad, Daniel Fritz, trafikplanerare, Uppsala kommun.

14:10 – 14:30 Gemensam diskussion och avslutning

  • Moderator, Caroline Mattsson, Trivector
  • Avslutning, Tobias Malmgren, Trafikverket

Anmälan är öppen till 16 mars, länk till mötet skickas 17 mars.

Anmäl dig här