Offentlig–privat samverkan och gröna resplaner

Välkommen till ett webbinarium om offentlig–privat samverkan för genomförande av gröna resplaner, torsdag 27 maj 2021, klockan 9–10.30.

Detta är ett arrangemang inom arena för transporteffektiv stadsmiljö och riktar sig till kommuner och regioner samt näringsliv, exempelvis större arbetsgivare. Vi har fokus på handlingsplaner som stödjer hållbara tjänste- och pendlingsresor inom privat och offentlig verksamhet. Gröna resplaner är ett verktyg för hållbara resor.

Arenan ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Med mer kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka.

Program

9.00 – 9.30  Inledning

  • Välkomstord, Caroline Mattsson, Trivector
  • Arena för transporteffektiv stadsmiljö, Tobias Malmgren, Trafikverket
  • Gröna res- och transportplaner i Sverige – en kort överblick, Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector

9.30-10.10

  • Grön resplan på Chalmers Johanneberg – samarbete som lönar sig, Sofie Bårdén, Akademiska hus & Anna Zahlbruckner, Chalmersfastigheter
  • En ren vana – kraftsamling för hållbart resande i Västsverige, Karin Ryberg - Västtrafik
  • Gröna resplaner i Linköpings kommun, Johanna Thidell - Miljösamordnare Hållbart resande + ev. ett företag från Linköping

10:10 – 10:30  Gemensam diskussion och avslutning

Moderator för diskussion via chatt: Caroline Mattsson, Trivector

Avslutning: Tobias Malmgren, Trafikverket

Anmälan Offentlig–privat samverkan och gröna resplaner, 27 maj