Tågtunnel fotograferad i hög hastighet så att omgivningen smälter samman

Foto: Wong Sze Fei

Nytt partnerskap för Europas järnväg (Europe's Rail), 8 juni

Nu växlar vi upp arbetet för att öka järnvägens attraktivitet som ett konkurrenskraftig och koldioxidsnålt transportmedel, med hög grad av digitalisering och automation.

Initiativet bygger vidare på de resultat som tagits fram inom det europeiska partnerskapet Shift2Rail men kommer att växla upp takten och lägga stort fokus på klimat, godstransporter och implementering. Trafikverket som är en av grundmedlemmarna i Shift2Rail kommer även att fortsätta sitt engagemang inom det nya partnerskapet för Europas järnväg.

Plats: Webbinarium som sker via Skype

Tid: Tisdagen den 8:e juni 2021, klockan 13.00–15.00

Målgrupp: Vi välkomnar alla som på ett eller annat sätt är, eller vill vara, en del av utvecklingen av Europas järnväg.

Anmälan: Webbinariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs, senast 6 juni.

Anmäl dig här

Program

13.00 Välkommen – Susanne Skovgaard

13.03 Vad är och vad omfattar det nya partnerskapet för Europas Järnväg? – Bo Olsson och Christer Löfving

Presentation av de fyra huvudområdena där Trafikverket är involverade:

13.20 Digitalisering av infrastrukturen – Anders Carolin

13.35 Signalteknik – Josef Malas

13.50 Trafikplanering- och styrning – Magnus Wahlborg

14.05 Framtidens godstransporter – Jan Bergstrand

14.25 Anslutande områden där Trafikverket deltar – Tohmmy Bustad, Michel Gabrielsson och Malcolm Lundgren

14.40 Frågestund

14.55 Sammanfattning – Bo Olsson/Christer Löfving

15.00 Webbinariet avslutas

 Justeringar i programmet kan förekomma.