Klimat med anläggningsfokus

Anläggningsforum inbjuder till fem digitala seminarier under 2021, med det gemensamma temat hållbarhet och klimat – ett viktigt tema för oss alla i anläggningsbranschen. Region Stockholm bjuder in till webbinariet "Klimat med anläggningsfokus".

Med utgångspunkt i FN:s klimatrapport från i somras berörs frågor som: Klimatkrav i upphandling, värdering av klimatkrav i samhällsekonomiska kalkyler samt hur klimatet kommer att påverka våra konstruktioner.

Program 30 november

13.00 Välkommen! 
13.10–13.30 FN:s klimatrapport ur ett anläggningsperspektiv, Anders Modig, Tyréns
13.45–14.05 Hur påverkar klimat/extremväder våra anläggningar? Klas Hansson, Trafikverket
14.15–14.35 Nya klimatkrav för väg- och anläggningsprojekt, Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten
14.45–14.55 Kommande upphandlingar, Elisabeth Söderberg, Trafikverket
15.00 Avslutning

Moderator är Theo Vulgaridis, Norconsult.

Genomförande kommer att ske via Teams och du kommer sedan att få länken till mötet någon dag innan seminariet.

Anmäl ditt deltagande senast den 27 november via länken nedan.

Mer information kring de regionala anläggningsdagarna

Det första seminariet genomförs av Region Nord den 18 november och serien avslutas med Region Syd den 7 december. Du möter många spännande talare med stor kompetens inom sitt område. Eftersom de fem seminarierna ligger på olika dagar kan du alltså välja ett eller flera. Varför inte ta sig tid att delta i alla?