KAJT Vårseminarium 2021, 21 april

Välkommen till ett öppet seminarium med branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT), där vi informerar om aktuella projekt och framtida satsningar inom området.

Tid: Den 21 april 2021 kl.13.00 – 17:00 
Plats: Skype 
Sista anmälningsdag: 16 april

Skype-länk skickas till samtliga anmälda efter sista anmälningsdag, 16 april. 

Om KAJTKajt-logga med bokstäverna KAJT i versaler till höger, och till vänster syns ett grafiskt ritat järnvägsspår som först är itudelat, men sedan går ihop in mot bokstäverna.
Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster.

Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.