Bild på järnvägsspår med texten "JNB-Dagen 2021"

JNB-dagen blir digital även i år

Årets viktiga JNB-dag 2021 (Järnvägsnätsbeskrivningen) genomförs den 12 oktober mellan klockan 10–16. Dagen genomförs digitalt i en studio och riktar sig till dem som avser att söka kapacitet i Tågplan 2023.

Under dagen presenteras nyheter, aktuella förändringar i järnvägsnätsbeskrivningen 2023.  Med anledning av kommande års rustning och investering av järnvägen presenteras planerad ny infrastruktur och kommande kapacitetshöjande åtgärder.

Trots att dagen genomförs digitalt kommer dialogtillfällen att finnas. Trafikverket tar hjälp av en professionell leverantör av digitala sändningar så att dagen ska hålla så hög kvalitet som möjligt.

Riktad inbjudan har gått ut.