Hur trafiksäker är Region Öst och vad kan bli bättre?

Den 7 maj 2021 presenterar vi utvecklingen av trafiksäkerheten på väg och järnväg i Trafikverkets Region Öst.

Vi är många som kommer att vara med och påverka trafiksäkerheten i framtiden och vi vill gärna att du ska vara med. 

När: fredag den 7 maj klockan 8.30–12.00.

Var: webbinarium, länk skickas till anmälda deltatagare. 

Läs om hur du ansluter till ett Skype för företag-möte via Skype-mötesappen (Microsofts webbplats)

Under konferensen kommer du ha möjlighet att ställa frågor via Menti. Gå in på menti.com och skriv in koden 1100 2815 för att ställa din fråga.

Målgrupp: tjänstemän och politiker i kommuner, regioner, myndigheter och organisationer i Södermanland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Anmälan till evenemanget är nu stängd.

Nollvisionen har bidragit till att Sverige är ett av de mest trafiksäkra länderna i världen. Men vi får inte vara nöjda. Varje allvarlig olycka är en för mycket. Våra mål är nu uppdaterade inför 2030. För att få utväxling och nå målen krävs samverkan – hela vägen från globalt och nationellt till regionalt och lokalt.

Bland talarna finns:

 • Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör Trafikverket
 • Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsspecialist och ansvarig för Vision Zero Academy
 • Gergö Hadlaczky, forskare på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)
 • Johan Fredin Knutzen, psykolog
 • Per Lange, poliskommissarie, Polisen
 • Britt Lisra, utredare Trafikverket.

Preliminärt program 

 • 8.30 Välkommen (Per Ahlenius, moderator och Klas Larsson, enhetschef trafikmiljö)
 • 8.40 Summering av etappmålet 2020 – så gick det för regionen (Britt Lisra, utredare)
 • 8.50 Hur nöjda ska vi vara? (Einar Schuch, regional direktör)
 • 9:05 Viktiga milstolpar och utblick mot 2030 (Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör)
 • 9:30 Paus
 • 9.40 Hitåt ska vi – uppdraget till 2030 på väg och järnväg (Britt Lisra)
 • 10.00 Åtgärderna som ger störst effekt i vår region (Britt Lisra) och betydelsen av rätt hastighet (Per Lange, poliskommissarie)
 • 10.35 Paus
 • 10.45 Säkerhet på järnväg och utmaningarna kopplat till suicid (Gergö Hadlaczky, forskare, och Johan Fredin Knutzen, psykolog)
 • 11.15 Säkerhetskultur – från reaktivt till proaktivt säkerhetsarbete (Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsspecialist)
 • 11.40 Samverkan och nästa steg (Einar Schuch)

Observera att programpunkter och tider kan komma att justeras.

Välkommen!
Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Region Öst

Om du har frågor eller inspel kontakta gärna Britt Lisra eller Catrin Klauninger via kontaktformuläret uppe till höger på sidan.