Hur kan elfordon ladda hemma i stadsmiljö? 15 april

Välkommen till ett webbinarium om hur laddinfrastruktur för elfordon kan etableras i städer och tätorter. För att fler ska våga välja elbil krävs bra möjligheter att ladda hemma eller på arbetsplatsen. (Webbinarium genomfört 2021)

Detta är ett arrangemang inom arena för transporteffektiv stadsmiljö som riktar sig till kommuner, arbetsgivare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Arenan ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Med mer kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka.

Anmäl dig till webbinariet

Program 09:30-11:00

Inledning

 • Välkomna
  Hanna Eklöf, Trafikverket

 • Om arena för transporteffektiv stadsmiljö
  Tobias Malmgren, Trafikverket

 • Hemmaladdningens stora betydelse
  Anders Lewald, Energimyndigheten

Dela kunskap och erfarenheter – vi har fokus på vad fler kan genomföra

 • Möjligheter för kommuner att bidra till laddning
  Johan Lagrelius, Biofuel Region – för ett ofossilt norra Sverige

 • Laddning på gatumark i Stockholm
  Eva Sunnerstedt, Miljöbilar i Stockholm - Stockholms stad

 • Elbilsladdning för Västeråsarna

  Helena Ström, Anders Eriksson och Anders Rosberg, Mälarenergi

Gemensam diskussion och avslutning

 • Gemensam diskussion
  Moderator, Hanna Eklöf, Trafikverket

 • Avslutning
  Hanna Eklöf och Tobias Malmgren, Trafikverket