Hållbarhet ur tre perspektiv – vad kan branschen göra bättre redan idag?

Anläggningsforum bjuder in till fem digitala seminarier under året, med det gemensamma temat hållbarhet och klimat – ett viktigt tema för oss alla i anläggningsbranschen. Välkommen att delta vid Region Västs seminarium 24 november 2021.

Hållbarhet ut tre olika perspektiv – miljö, arbetsmiljö och sund konkurrens. Använder vi våra befintliga kunskaper och resurser eller kan vi inom anläggningsbranschen göra det bättre redan idag?

Program 24 november

09.30 Välkommen!
09.35–10.15 Hållbarhet – klimat/ miljö. Vad kan vi göra bättre redan idag?
Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagen Väst, Olof Stenlund, Trafikverket, Anna-Emilia Joelsson, Sweco
10.15–10.55 Hållbarhet – arbetsmiljö. Från tidigt skede till färdig anläggning, hur blir vi bättre? Henrik Prohaszka, Byggföretagen Väst, Camilla Botvid Nilsson, Trafikverket, Kai Hyttinen, WSP
10.55–11.25 Hållbarhet – Sund konkurrens – en hållbarhetsfaktor. Marcus Brink, Brixly, Klara Arneman, Trafikverket, Andreas Planthaber, WSP
11.30 Avslutning

Moderator är Bengt Hansson, Tyréns, ordförande Anläggningsforum Väst.

Genomförande kommer att ske via Teams och du kommer sedan att få länken till mötet någon dag innan seminariet.

Anmäl ditt deltagande nedan senast den 20 november.

Mer information kring de regionala anläggningsdagarna

Det första seminariet genomförs av Region Nord den 18 november och serien avslutas med Region Syd den 7 december. Du möter många spännande talare med stor kompetens inom sitt område. Eftersom de fem seminarierna ligger på olika dagar kan du alltså välja ett eller flera. Varför inte ta sig tid att delta i alla?