Gränsöverskridande godstransporter, 1 oktober

Ett digitalt event genomfört 2021 om hur godstransporter bidrar till att binda samman Sverige med kontinenten!

I år är det Europaåret för järnväg och just i detta nu rullar ett specialtåg genom Europa, Connecting Europe Express (CEE). På sin väg från Lissabon till Paris kommer tåget stanna i mer än 100 städer i 26 länder mellan den 2 september till den 7 oktober. Ombord kommer flera olika gäster att finnas med, och en rad olika evenemang är inplanerade.

Till Sverige kommer specialtåget den 1 oktober. Det rullar då först in i Malmö för ett kortare uppehåll. I och med detta bjuder Trafikverket tillsammans med Jernhusen in till ett digitalt event under en timme då vi fokuserar på godstransporter och hur vi binder samman Sverige med kontinenten. Deltar gör förutom två viktiga aktörer i syd även styrelseordföranden i Scandinavian Mediterranean Corridor, tillika vice president i RailNet Europe.

Tid:  Fredagen den 1 oktober 2021, klockan 10.30–11.30

Plats:  Seminariet hålls via Skype. Möteslänken skickas ut till de anmälda via e-post på morgonen den 1 oktober.

Agenda

  • 10.30–10.35: Introduktion – Lennart Andersson, Trafikverket
  • 10.35–10.45: Copenhagen Malmo Port – Ulrika Prytz Rugfelt
  • 10.45–10.55: Malmö kombiterminal – Karl-Johan Mertz
  • 10.55–11.05: Jernhusen – Mattias Victorin
  • 11.10–11.30: Godskorridoren ScanMedRFC – Linda Thulin

Anmälan

Sista anmälningsdag är 30 september.

Anmäl dig här