FOI och demonstration inom våra infrastrukturprojekt - webbinarium

Trafikverket är Sveriges största beställare av infrastruktur och bidragsgivare till forskning och innovation inom infrastrukturbyggande. Ta del av fem presentationer som visar hur forskning i pågående infrastrukturbyggande kan ge oss ny kunskap!

Tid: Webbinariet sändes den 26 november 2021.

Programpunkter

 • Demonstration av nya lösningar och material i Trafikverkets tunnelprojekt
  Presentatör: Per Vedin, Trafikverket Stora projekt Norrbotniabanan
 • Självkörande eldriven stombuss på Tvärförbindelse Södertörn
  Presentatör: Martin Ström, Trafikverket Stora projekt
 • Kommer vi äntligen kunna rena vatten innehållande kväve från bergsprängning?
  Presentatör: Tove Olsson Trafikverket, Stora projekt och Solveig Johannesdottir Rise
 • Sättningar i silt – Nya stambanor
  Presentatör: Annika Bergvall, Trafikverket Stora projekt
 • HCT-city – kan vi halvera antalet transporter från byggarbetsplatser?
  Presentatör: Thomas Asp Trafikverket Investering

Läs mer om programpunkterna här