Illustration av tågperrong

Dags för JBS strategiseminarium 2021

Den 18 oktober 2021 är det dags för JBS strategiseminarium med fokus på gemensamma frågor för järnvägsbranschen.

Välkommen till årets strategiseminarium där vi tillsammans drar upp planerna för kommande års samarbete. Fokus ligger på vårt gemensamma arbete framåt för att få en robustare, konkurrenskraftigare och lönsammare järnväg genom att prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt arbete som rör järnvägens förnyelse, järnvägssystemets funktionssätt och ett bättre kapacitetsutnyttjande av nya och befintliga stambanor. Seminariet riktar sig till särskilt inbjudna inom JBS järnvägsbranschens samverkansforum. Moderatorer: Ulf Carlsson och Staffan Sporre, Trafikverket.    

Bland talarna:
JBS styrelse och Niklas Laninge, psykolog och beteendevetare.

Varmt välkommen!

JBS Styrelse

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Tid: kl. 10.00-16.30. Registering och fika från 09.00.

Tema: Branschen framåt efter pandemin - grön återstart

För eventuella frågor kontakta oss på: jbs@trafikverket.se

Vi inom JBS följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi bedömer kontinuerligt händelse- utvecklingen, anpassar oss löpande utifrån det aktuella läget om coronaviruset. Om det beslutas om förändrade direktiv eller ytterligare restriktioner så kommer vi att återkomma i god tid.

Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS har etablerats av järnvägens aktörer för att uppnå konkreta resultat i utvecklingen av järnvägen.