Foto på flera cykelhjul

Cykelkonferensen 2021, 26-27 maj 2021

Varje år arrangerar SKR och Trafikverket cykelkonferensen, Sveriges stora årliga mötesplats för cykelfrågor. I år blir den digital och hålls två förmiddagar, den 26 och 27 maj.

Temat för i år är samma som var planerat för förra året, nämligen synergier mellan cykling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Det är nu sex år sedan FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 för hållbar utveckling och de 17 hållbarhetsmålen för att främja social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det är också bara nio år till målen ska ha nåtts, och det finns därför anledning att lyfta synergierna mellan cykel och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Det finns också mycket i Agenda 2030 som kopplar till den omställning mot ett klimatneutralt samhälle som pågår. Deltagare på konferensen kommer ta del av insatser som genomförts inom cykling för att bidra till att Agenda 2030-målen ska nås i såväl Sverige som andra länder.

Konferensen innehåller även många intressanta pass om arbetet med att stärka cyklingen på nationell och lokal nivå som bland annat handlar om nya typer av cykelvägar, utvecklingen för mikromobilitet och dess konsekvenser för cykelplaneringen, nya riktlinjer för cykel i VGU med mera.

Till anmälan och program för cykelkonferensen 2021 (annan webbplats)

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med cykel- och mobilitetsfrågor inom kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.

Välkommen!