Bortom det mätbara – om arkitektonisk kvalitet och professionellt omdöme, 6 maj

Välkommen till ett samtal om rörelsens arkitektur. Del 4 i vår samtalsserie äger rum den 6 maj klockan 13.30–15.00 2021.

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke.

Vad händer då när vi försöker gestalta attraktiva miljöer utifrån mätbara faktorer, och låta dem väga tyngre än upplevelse, erfarenhet och omsorg?

Med infrastrukturens långa tidsperspektiv måste dagens planering och gestaltning fungera inte bara för nuvarande behov utan också kunna möta behoven i en okänd framtid. Hur ska vi kunna agera i sammanhang där vi faktiskt inte kan besitta all kunskap? Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro, i jakt på kontroll och mätbarhet. Jonna kommer med handfasta råd för hur vi kan hjälpas åt med att utveckla vårt omdöme och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv.

Jonna Bornemark är professor i filosofi. Hon kommer i sin föreläsning att utgå från sina böcker ”Det omätbaras renässans” och ”Horisonten finns alltid kvar”. I efterföljande samtal med Torbjörn Suneson, landskapsarkitekt och före detta chefsarkitekt på Vägverket samt tidigare tillförordnad generaldirektör på Trafikverket, pratar vi om infrastrukturplanering, arkitektur och professionellt omdöme.

Information och kontakt
Samtalet kommer att sändas via Vimeo. Länk kommer att skickas ut den 5 maj. Anmälan sker via länken nedan. Observera att seminariet inte kommer att spelas in, utan endast går att se när det sänds den 6 maj. Sprid gärna eventet till kollegor som du tror är intresserade!

Vid frågor, vänligen kontakta Johan Folkesson.