Forskning till kaffet - om jämställdheten i våra forskningsprojekt

Vi presenterar resultatet av en mätning av fördelningen mellan män och kvinnor på ett antal mätpunkter i våra FOI-portföljer. Vi bjuder också på goda erfarenheter om hur man driver jämställdhetsarbetet i de forskningsprojekt som Trafikverket finansierar.

Sjöfarts- och luftfartsportföljerna bjuder in till ett event om jämställdhet

I Trafikverkets FOI-plan framgår att jämställdhet är en av bedömningsgrunderna för att bevilja FOI-bidrag. Genom att prioritera FoI-projekt där kvinnors och mäns villkor, behov och erfarenheter tillvaratas säkerställs även projektets relevans och kvalitet. Trafikverkets FOI-verksamhet växlar nu upp jämställdhetsarbetet. Sjöfarts- och luftfartsportföljerna är först ut med att mäta och årligen redovisa resultat.

Program

  • Välkomna - Rikard Engström
  • Redovisning av portföljernas mätetal - Charlott Andersson och Anna Modin
  • Goda exempel från Jämställdhetsarbeten i forskningsprojekt - Jennie Larsson
  • Hur normer styr forskning - Cajsa Jersler-Fransson
  • Avslutning - Anders Svensson

Tid och plats

När: 8 mars 14.30-15.00

Var: Digitalt via Skype

Anmäl dig nedan så skickar vi länken..