Kontraktsdokument Basunderhåll väg

Här hittar du delar av de kontraktsdokument som ingår i Trafikverkets upphandlingar inom Basunderhåll väg.

Här finns exempel på kontraktsdokument för Basunderhåll väg för kontrakt med start 1 september 2024. I dessa exempel är vissa anpassningar gjorda utifrån ett fiktivt område och skiljer sig därför i viss mån från kontraktshandlingarna i de områden som upphandlas.

 

Ofta förekommande anbudsfrågor

I dokumentet ”FAQ - vanligt förekommande anbudsfrågor i tidigare upphandlingar” har Trafikverket försökt klargöra orsaker och avvägningar inom några ämnesområden på ett mer resonerande sätt än vad som sker när inkomna anbudsfrågor besvaras formellt.

FAQ -  vanligt förekommande anbudsfrågor i tidigare upphandlingar (pdf, 127 kB)