GPS-positionerade fordon

Trafikverket kräver i underhållskontrakten för väg att de kontrakterade entreprenörerna ska rapportera in data för vissa upptäckta brister och utförda åtgärder.

Vilka brister och åtgärder och vilken information som ska rapporteras in, och hur det ska gå till rent tekniskt, finns specificerat i ett protokoll som vi hänvisar till i de administrativa föreskrifterna i respektive kontrakt.

Trafikverket tillhandahåller ingen hårdvara eller mjukvara, utan endast ett specificerat gränssnitt mot entreprenören. Gränssnittet är oberoende av vilka system eller vilken utrustning entreprenören har.

Uppföljning av utfört arbete

Åtgärder presenteras i systemet GPD Analys från entreprenörens leverans av positionsdata via Mobil Inrapportering Plogbil (MIP) och via Startkriterieinrapporteringen (SKI). Utförda åtgärder matchas i GPD-analys mot inrapporterade brister som ett stöd för uppföljningsarbetet, för att Trafikverket effektivt ska kunna följa upp underhållsverksamheten på väg och kunna kontrollera att entreprenörerna utfört de åtgärder som de åtagit sig.

Trafikverket har även tillgång till en webbaserad applikation som kallas MIP-kartan, där man kan söka fram vilken typ av åtgärd som är utförd, var och vid vilken tidpunkt. Sökningen kan göras både i realtid och bakåt i tiden.

Trafikinformation

Information från MIP används även av trafikcentralerna som ett stöd för att höja kvaliteten på informationen om åtgärder och väglag. Förbättringen uppnås bland annat genom att inrapporteringstiden kortas när informationen kan hämtas direkt från fordonen och genom att trafikcentralerna kan se var fordonen befinner sig.

Säkerhet och kvalitet

Trafikverket har även nytta av att kunna se var fordonen är, till exempel för att kunna besvara förfrågningar via telefon, och för att kunna se hur många fordon som är ute vid större snöoväder. Vid en olycka har Trafikverket även nytta av den information som skickas in, för att kunna ge ett underlag om en åtgärd är utförd eller inte.