Friktionsmätning av vinterväglag, MTB 110:2000

Metodbeskrivningen avser friktionsbestämning av vinterväglag genom mätning av retardation vid maximal bromsning av en personbil med hjälp av en fordonsmonterad mätutrustning.